källkritik

Källkritik – En grundkurs i sunt förnuft.

Då var det dags att förklara det som borde vara självklart för alla.

Källkritik.

Vad är det som gör att alla varningsklockor bjällrar när man ser en post som denna i sitt Facebook-flöde?

källkritik

Jo. det låter nämligen helt orimligt. Vilket det såklart är.

En tumregel för det mesta man ser och hör är att om det låter helt uppåt väggarna orimligt, så är det oftast det.

I detta fall är det orimligt, och osant. källan till ”nyheten” är friatider.se, en fullständigt oseriös tidskrift som har ett enda syfte: Att få den svenska medborgaren än mer avigt inställd till invandrare. Vilket en sån här artikeln naturligtvis bidrar till på alla sätt och vis. Såvida man inte genomskådar den redan på sin egen orimlighet, eller iaf inser att friatider.se inte är en pålitlig källa.

Ang källkritik så finns följande text på Wikipedia. Jag tycker den säger allt:

Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en källa. Källkritik är en centralvetenskaplig metod för att säkra att slutsatser som dras i en studie verkligen bygger på tillförlitliga basfakta.

Källkritiken består av ett antal kriterier som ursprungligen utvecklades för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter och har förändrats genom muntlig berättartradition, och vilka som är sannolika. Källkritiken har även visat sig vara användbar inom andra vetenskaper, av journalister och författare, och av alla som försöker skapa sig en bild av verkligheten ur samhällets informationsflöde.

Källa.

Så för att knyta ihop säcken: Granska det du ser & hör, avgör om det är orimligt. Ta reda på om källan kan anses seriös. Avgör om du ska stå för det som skrivs / sägs. Ta ställning.

Att bara hets-dela och bli arg över att invandrare skulle få gå före i en bostadskö, eller bara bo i slott eller vad det nu än må vara för orimliga saker som påstås bidrar bara till en sämre värld på alla sätt. Du föder dessutom de onda makter som vill att fler ska bli aviga till just fallet invandring. Inte bra.